1
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1996
ספר
2
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1989
ספר
3
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1994
ספר
4
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1989
ספר
5
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006.
יצא לאור 2002
ספר
6
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1996
ספר
7
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1990
ספר
8
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 2002
ספר
9
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 2004
ספר