1
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1996
Knjiga
2
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1989
Knjiga
3
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1994
Knjiga
4
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1989
Knjiga
5
Knjiga
6
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1996
Knjiga
7
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1990
Knjiga
8
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 2002
Knjiga
9
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 2004
Knjiga