Venturas y desventuras del pícaro Abu l-Fath de Alejandría = Maqamat /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Badi al-Zaman al-Hamadani, 969-1008.
Tác giả khác: Fanjul, Serafín.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Arabic
Được phát hành: Madrid : Alianza, c1988.
Loạt:El Libro de bolsillo. Sección Clásicos ; 1316
Những chủ đề:

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Xalapa

Chi tiết quỹ từ Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Xalapa
Số hiệu: PJ7750.B3 V46 1988
Sao chép 1 Sẵn có  Đặt Giữ