Die ontwikkeling van ’n korrosiebestande langpadlengte-infrarooisel Deel I: Konstruksieparameters en -oorwegings

<p>Hierdie artikel beskryf die konstruksie van ’n langpadlengte-infrarooisel wat gebruik kan word om korrosiewe gasmengsels kwalitatief en kwantitatief te analiseer. Die vereistes waaraan so ’n sel moet voldoen, word kortliks bespreek en die ontwerp word beskryf met spesifieke verwysin...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: D. J. Delport, J. H. Potgieter, W. G. Augustyn, J. H. Prior
Format: Article
Language:Afrikaans
Published: AOSIS 2003-06-01
Series:South African Journal of Science and Technology
Online Access:http://www.satnt.ac.za/index.php/satnt/article/view/216