Hukum Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Al-Quran dan al-Hadis merupakan teks pedoman bagi umat Islam dalam segala hal. Baik itu dalam beribadah dan bermuamalah. Pada titik ini posisi agama mempunyai peran yang sangat vital dalam mengarahkan penganutnya ke arah yang benar. Akan tetapi bagaimana apabila dalam teks-teks tersebut tampak berse...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Abdul Haq Syawqi
Format: Article
Language:Arabic
Published: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015-06-01
Series:De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah
Subjects:
Online Access:http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3509