1
ανά Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Έκδοση 1996
Βιβλίο
2
ανά Jahiz, a. d. 776-868
Έκδοση 1981
Βιβλίο
3
Έκδοση 1989
CD Ηχητικό Βιβλίο
4
ανά Ibn al'Awwam, Yahya ibn Muhammad
Έκδοση 1802
Βιβλίο
5
ανά Badi al-Zaman al-Hamadani, 969-1008.
Έκδοση 1988
Βιβλίο
6
Έκδοση 1887
Βιβλίο
7
Έκδοση 1988
Πρακτικό Συνεδρίου Βιβλίο
8
Έκδοση 1973
Βιβλίο
9
ανά Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Έκδοση 1989
Βιβλίο
10
ανά Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Έκδοση 1994
Βιβλίο
11
Έκδοση 1948
Βιβλίο
12
Έκδοση 2007
Βιβλίο
13
ανά Ibn al'Awwam, Yahya ibn Muhammad
Έκδοση 1802
Βιβλίο
14
ανά Elgibali, Alaa
Έκδοση 2007
Βιβλίο
15
ανά Ghazzali, 1058-1111.
Έκδοση 1989
Βιβλίο
16
Έκδοση 1997
Βιβλίο
17
Έκδοση 1840
Μικροφίλμ Βιβλίο
18
Έκδοση 2015
Βιβλίο
19
ανά Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Έκδοση 1989
Βιβλίο
20
Έκδοση 1989
CD Ηχητικό
Εργαλεία αναζήτησης: Λήψη RSS Αποστολή αναζήτησης με email