1
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1996
ספר
2
מאת Jahiz, a. d. 776-868
יצא לאור 1981
ספר
3
יצא לאור 1989
CD אודיו ספר
4
מאת Ibn al'Awwam, Yahya ibn Muhammad
יצא לאור 1802
ספר
5
מאת Badi al-Zaman al-Hamadani, 969-1008.
יצא לאור 1988
ספר
6
יצא לאור 1887
ספר
8
יצא לאור 1973
ספר
9
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1989
ספר
10
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1994
ספר
11
יצא לאור 1948
ספר
12
יצא לאור 2007
ספר
13
מאת Ibn al'Awwam, Yahya ibn Muhammad
יצא לאור 1802
ספר
14
מאת Elgibali, Alaa
יצא לאור 2007
ספר
15
מאת Ghazzali, 1058-1111.
יצא לאור 1989
ספר
16
יצא לאור 1997
ספר
17
יצא לאור 1840
מיקרופילם ספר
19
מאת Mahfuz, Naguib, 1911-2006
יצא לאור 1989
ספר
20
יצא לאור 1989
CD אודיו