1
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1996
Knjiga
2
od Jahiz, a. d. 776-868
Izdano 1981
Knjiga
3
Izdano 1989
CD Avdio Knjiga
4
Knjiga
5
Knjiga
6
Izdano 1887
Knjiga
8
Izdano 1973
Knjiga
9
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1989
Knjiga
10
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1994
Knjiga
11
Izdano 1948
Knjiga
12
Izdano 2007
Knjiga
13
Knjiga
14
od Elgibali, Alaa
Izdano 2007
Knjiga
15
od Ghazzali, 1058-1111.
Izdano 1989
Knjiga
16
Izdano 1997
Knjiga
17
Izdano 1840
Mikrofilm Knjiga
19
od Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Izdano 1989
Knjiga
20
Izdano 1989
CD Avdio